1 April 1913 – SAP kom tot stand

Op 1 April 1913 kom die Suid-Afrikaanse Polisie (SAP) tot stand. Kolonel T.G. Truter is as die eerste kommissaris aangestel – ’n pos wat hy 18 jaar lank beklee het.

Die vestiging van die SAP het effektiewelik die polisie-eenhede van die vorige kolonies saamgevoeg en eenhede soos die Cape Mounted Riflemen, Cape Mounted Police sowel as die Natalse, Transvaalse en Vrystaatse polisie in die SAP saamgesnoer.

Die vroue is eers in 1872 toegelaat om by die SAP aan te sluit en die eerste groep vroue het in Januarie 1972 met basiese opleiding in die SAP begin. Hulle kon oorspronklik net as beamptes in die aanklagkantoor, ondersoekbeamptes of radio-operateurs werk.

Die SAP is in 1994 deur die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) vervang.

(Foto bron: https://www.samirror.com/col-tg-truter.html)