1 April

  • 1841 – Die bekende Voortrekkerpredikant na wie die dorpie Lindley in die Vrystaat later vernoem is, word aangestel as predikant en ontvang ʼn traktament van 1 333 riksdaalers per jaar. Hy kry opdrag om veral die Voortrekkers in Natal te bedien.
  • 1882 – Die republiek Goosen, wat ’n kortstondige bestaan gehad het, word gestig. Die naam is afkomstig van die Bybelse streek Goosen. Op 7 Augustus 1883 smel Goosen egter saam met nog ’n klein republiek, Stellaland, en vorm sodoende die Verenigde State van Stellaland. Die Verenigde State van Stellaland kom tot ’n einde in September 1883 nadat dit deur die Britse-Betsjoeanaland heringelyf word.
  • 1901 – Genl. Christiaan de Wet versprei ʼn kommunikasie aan sy burgers na aanleiding van die Middelburg-konferensie waarin hy aanvoer dat die meerderheid van die republieke se inwoners nie ten gunste van Kitchner se voorstelle is nie en dat dit daarom onnodig is om die voorstelle te ondersoek. Hy het aangevoer dat die enigste rede waarom die stryd van die Anglo-Boereoorlog voortgesit word is die behoud van die twee Boere-republieke se onafhanklikheid.
  • 1913 – Die Suid-Afrikaanse Polisie (SAP) kom tot stand met Theodorus Gustaff Truter as die eerste kommissaris.
  • 1977 – Pik Botha keer terug van die VSA waar hy ambassade was en word aangestel as die minister van buitelandse sake.