1 Augustus 1936 – SAUK tot stand gebring

Vandag 84 jaar gelede, op 1 Augustus 1936, het die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie (SAUK) kragtens die Uitsaaiwet (Wet 22 van 1936) tot stand gekom.

Taalhistorikus Jaap Steyn skryf hieroor in sy boek “Ons gaan ’n taal maak: Afrikaans sedert die ‘Patriot’-jare” soos volg: “Die eerste direkteur-generaal (van 1936 tot 1948) was René S. Capara. ‘Die Burger’ het in 1936 ’n wedstryd uitgeskryf vir die beste brief oor die vraag: ‘Wat ek van my stasie verlang?’ Die redaksie skryf by die aankondiging van die uitslag op 15 Oktober 1936 dat die wense van die luisteraars saamgevat kan word in die woorde van ’n Paarlse leser: ‘My enigste begeerte is ook die begeerte van my hele huisgesin, wat uit ses lede bestaan. Dit is net: Meer Afrikaans!”

Ons gaan ’n taal maak is beskikbaar by Kraal Uitgewers.

(Foto: ’n Poskaart uit 1955 wat die SAUK aan ’n luisteraar gestuur het; René Capara, bronne: www.Radioheritage.net en www.afrikanergeskiedenis.co.za)