1 September

• 1836: William Cornwallis Harris, bekende Britse jagter en skilder, begin sy ekspedisie vanaf Kaapstad na die Wes-Transvaal en die Magaliesberge. Harris het in Junie daardie jaar in Kaapstad aangekom om van koors te herstel, maar hy het uiteindelik langer as twee jaar in Suid-Afrika aangebly. Tydens sy ekspedisie het hy wild gejag en tekeninge van die wild wat hy teëgekom het, gemaak. Hy het op die ouderdom van 41 in Poona, Indië gesterf.

• 1853: Die wêreld se eerste driehoekige posseël word uitgereik. Dié seël is deur Charles Davidson Bell, die destydse landmeter-generaal van die Kaapkolonie, ontwerp. Die vreemde ontwerp vir ʼn posseël is versoek deur die Kaapse goewerneur, sir George Cathcart, wat daarop aangedring het dat nie-Britse seëls ʼn unieke ontwerp moes hê.

• 1904: Die ACVV, oftewel die Zuid-Afrikaanse Christelijke Vrouwen-Vereniging (vandag bekend as die Afrikaanse Christelike Vrouevereniging), word deur Elizabeth Roos in Kaapstad gestig. Die organisasie is op die been gebring om hulp aan slagoffers van die Anglo-Boereoorlog te verleen. Die ACVV bestaan vandag steeds en is die oudste welsynsorganisasie wat omvattende maatskaplike dienste aan gesinne in nood lewer.