10 April

  • 1968 – Jim Fouché (1968-1975) word as die tweede staatspresident van Suid-Afrika ingehuldig.
  • 1989 – Tydens samesprekings wat by Berg Etjo in Namibië gehou is, kom Suid-Afrika, Angola en Kuba ooreen dat Swapo-magte aan Namibië onttrek sal word.