10 Junie 1872 – Boeregeneraal Kemp gebore

Vandag 148 jaar gelede, op 10 Junie 1872, word Jan Christoffel Greyling Kemp, die latere Volksraadslid, Boeregeneraal en tydelike minister van verdediging in die Amersfoort-distrik gebore.

Kemp het sy eerste militêre ondervinding opgedoen toe hy as luitenant van die Krugersdorp-vrywilligerkorps deelgeneem het aan die ekspedisie teen Jameson tydens dié se inval in 1895-1896. Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog het Kemp by die Krugersdorp-kommando aangesluit en is kort hierna tot assistent-veldkornet verkies. Aan die Natal-front het hy aan die Slag van Talana deelgeneem. Teen die einde van 1899 is hy as veldkornet verkies en skaar drie maande later as kommandant. In Februarie 1901 is Kemp as veggeneraal aangestel vir die westelike distrikte. Hy het onder meer ook aan die veldslae by Donkerhoek, Dalmanutha en Nooitgedacht deelgeneem. In die boek Suid-Afrikaanse Heldegalery word die volgende oor Kemp geskryf: “Hy [Kemp] het ’n leidende rol vervul in die rebellie [van 1914] en ook daarna, en was, tot sy heengaan, aan die end van 1946, ’n baie aktiewe politikus.”