10 Mei 1878 – Pres. Brand lê Tweetoringkerk hoeksteen

Pres. Jan Brand lê die hoeksteen van die huidige Tweetoringkerk in Bloemfontein. Die ontwerp van die argitek William Bennett Hays het voorsiening gemaak vir ’n gebou in die Middeleeuse Duitse styl met twee torings van 106 vt. hoog.

In 1935 het die westelike toring van die Tweetoringkerk een nag ingestort en moes die ander toring veiligheidshalwe gesloop word. In ds. C.R. Kotzé se tyd is die pragtige orrel geïnstalleer en in Mei 1943 is die hernude kerk met die herboude torings ingewy.