11 April 1902 – Slag van Roodewal

Die Slag van Roodewal – die laaste groot slag van die Anglo-Boereoorlog – het op 11 April 1902 plaasgevind.
In dié aanval kom nagenoeg 2 600 burgers teen ’n Britse mag van sowat 11 000 soldate te staan. Sowat 42 Boere het in dié slag gesterf. In sy boek Wes-Transvaal: Militêre brandpunt van die Anglo-Boereoorlog, 1899-1902 beskryf Pieter de Jager die gevolge van dié veldslag soos volg:

“Die Slag van Roodewal was een van die hewigste veldslae van die hele oorlog – nie soseer wat die getal gesneuweldes betref nie, maar vanweë die intensiteit daarvan. Dit is veral gekenmerk deur die onverskrokke en genadelose stormaanval van die Boeremag en die felheid waarmee dit deur die Britse mag teruggeslaan is. Die ontnugtering en motivering van die Boerekrygers was nou op ’n laagtepunt en baie het Kemp vir die nederlaag blameer. Dit het sy reputasie as guerrillavegter en Boeregeneraal ernstige skade berokken. Volgens Weber het Kemp eers enkele dae na die geveg weer sy verskyning by die burgers gemaak en is uiters kil ontvang.”

De Jager se boek is deel van Kraal Uitgewers se Erwe van ons vaad’re-reeks en in die uitgewer se e-winkel beskikbaar. Klik hier vir meer inligting.

(Foto: Die liggaam van kmdt. Ferdinand Jacobus Potgieter (gebore 16 Februarie 1857) in die distrik Wolmaransstad. Hy het in die Slag van Roodewal gesneuwel tydens een van die mees skouspelagtige ruiterstormlope van die oorlog. By afwesigheid van genl. Koos de la Rey was genl. Jan Kemp in bevel van De la Rey se kommando’s. Ten spyte van advies om nie die sterk Britse magte te Roodewal aan te val nie, gee Kemp opdrag dat Potgieter die aanval teen die Britte moet lei. Oor bykans gelyke terrein voer Potgieter die aanval uit en sneuwel ongeveer 70 meter voor die Britse posisies.)