11 Januarie 1887 – F.W. Reitz verkies as vyfde OVS president

Op 11 Januarie 1887, vandag 134 jaar gelede, is F.W. Reitz verkies as die vyfde president van die Oranje-Vrystaat. Volgens ’n studie deur S.M. Botes oor die Vrystaatse hoofstad gedurende die Reitz-tydperk (1887-1895), het Bloemfontein gedurende Reitz se tyd as president vinnig ontwikkel.

“Teen die einde van die Reitz-tydperk was Bloemfontein ’n vooruitstrewende dorp met ’n wye verskeidenheid besighede, indrukwekkende openbare geboue, deftige huise, goeie skole, verskeie kerklike denominasies en ’n model swart woonbuurt of lokasie. Die koms van die spoorlyn het Bloemfontein se vroeëre isolasie verbreek en kontak met ander dorpe en stede het toegeneem. Die blanke bevolking van die Vrystaatse hoofstad was kosmopolitaans en Nederlandssprekende Afrikaners, Engelssprekendes, Duitsers en Jode het ’n leidende rol in die gemeenskap gespeel,” skryf Botes. 

Reitz is in 1844 op Swellendam gebore en het het gedurende sy lewe verskeie prominente ampte in die Kaap, Vrystaat, ZAR en uiteindelik die Unie van Suid-Afrika beklee as onder meer eerste hoofregter (1874-1888) en vyfde president van die OVS en regter en staatsekretaris van die ZAR (1898-1902). Reitz was deurlopend betrokke by die vroeë taalstryd vir Afrikaans. As digter is sy werk onder meer in G.R. von Wielligh se Eerste skrijwers vermeld en in 1925 het hy as voorsitter opgetree van die komitee van die Volksraad en senaat wat moes ondersoek instel na die vraag of, en in watter mate, Afrikaans in plaas van Nederlands in wette, wetsontwerpe en ander amptelike dokumente gebruik kan word.