11 Maart 1843 – Taalstryder C.P. Hoogenhout gebore

Op 11 Maart 1843 is die taalstryder Casperus Petrus Hoogenhout in Amsterdam gebore. Hy het in 1860 na Suid-Afrika geëmigreer en het eers by die Nederlandse konsul gewerk, maar is daarna as onderwyser opgelei. Hoogenhout begin teen omstreeks 1870 as onderwyser by Groenberg in die Wellington-distrik werk. Hy het hom onder meer vir die vertaling van die Bybel in Afrikaans beywer.

In die boek “Verset en opbou” skryf die taalhistorikus Jaap Steyn soos volg oor Hoogenhout: “Sy [Hoogenhout] se brief, ‘Die Bijbel in Afrikaans’, verskyn in De Zuid-Afrikaans van 12 April 1873. Daarin voer Hoogenhout aan dat ‘banja mense’ in Afrika nie die Bybel verstaan nie. ’n Bybelvertaling is nodig ‘nie alleen ver [vir] die bruin mense nie, maar ook ver banja blanke, want daar is regte ook banja blanke wat die Hollandse taal nie half verstaan nie. Ja, die Hollandse taal sal naderhand heeltemal in Afrika gedaan raak, en die Afrikaans sal daarvoor in die plek kom, en das ook reg.’”

Lees meer oor die werk van Hoogenhout en andere in die vestiging van Afrikaans as ’n eie taal in “Verset en ophou”. Dié boek is beskikbaar by Kraal Uitgewers se e-winkel. (Fotobron: www.dbnl.org)