11 Mei 1903 – Louis Botha lê hoeksteen van NG Kerk Bosmanstraat

Genl. Louis Botha lê die hoeksteen van die NG Kerk in Bosmanstraat, Pretoria

Die NG Gemeente Pretoria is die oudste gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Pretoria en die 58ste oudste bestaande gemeente in die hele Kerk. Voor die verdeling van die Transvaalse Kerk in twee, drie en later vier Sinodes was dit die vyfde oudste Transvaalse gemeente, net 12 jaar jonger as die oudste, Potchefstroom, gestig in 1842