12 Januarie 1915 – Helpmekaarvereniging in Transvaal gestig

Op 12 Januarie 1915 word ’n Helpmekaarvereniging in Transvaal gestig.

Hieroor skryf Marthinus van Bart in Die Afrikanerrebellie, 1914-1915 soos volg:

“Ook in die suidelike distrikte van Transvaal rondom Lichtenburg, setel van wyle generaal Koos de la Rey, is aansienlike skade deur die Rebellie veroorsaak, en ook daar is groot eise teen Rebelle ingestel. Op 12 Januarie 1915 is ’n Transvaalse kongres in Pretoria gehou en ’n Helpmekaarvereniging gestig. Lichtenburg wou aanvanklik nie aansluit nie, maar die ander distrikte het saamgestaan, en hul skade- en boeteskuld op £50 000 gekonsolideer. Nadat die Helpmekaarvereniging met die Transvaalse regering onderhandel het om die boetes te verminder en met skuldeisers onderhandel is om die skuld af te bring na £29 200, het Lichtenburg ook lid geword en is sy skuld daarby ingesluit.”

Lees meer oor die Rebellie en die Helpmekaarbeweging wat daaruit tot stand gekom het in Die Afrikanerrebellie, 1914-1915. Die boek is nou beskikbaar in Kraal Uitgewers se e-winkel.

(Foto: Koos de la Rey se tuisdistrik, Lichtenburg, wou oorspronklik nie deel wees van die Transvaalse Helpmekaarvereniging wat na afloop van die Rebellie op die been gebring is nie.)