12 Junie

  • 1932: Suid-Afrikaanse sopraan en vertolker van verskeie opera-hoofrolle aan die Weense Staatsopera, Mimi Coertse, is gebore.
  • 1940: Suid-Afrika verklaar oorlog teen Italië en tree sodoende toe tot die Tweede Wêreldoorlog.
  • Wêreldgeskiedenis: 1667: Die eerste bloedoortapping word uitgevoer toe Jean Baptiste Denys lamsbloed gebruik het vir ’n oortapping aan ʼn vyftienjarige seun van Frankryk.