12 Mei 1652 – Eerste Nagmaal in SA gevier

Nadat Jan van Riebeeck ’n maand tevore voet aan wal gesit het in die Kaap, word die eerste Nagmaal hier op 12 Mei 1652 gevier.

In die “Afrikaanse kultuuralmanak” word dié geleentheid en die betekenis van die Nagmaal vir Afrikaners soos volg beskryf: “Die Afrikaner het altyd alles in sy vermoë gedoen om geen Nagmaalsviering mis te loop nie. Dit was, benewens ’n kerklike viering, ook ’n belangrike sosiale geleentheid, veral later in die afgesonderde binneland. Jan van Riebeeck versuim ook nie om die eerste geleentheid waar ’n predikant [ds. Backerius] die jong gemeente besoek, te benut vir die bediening van die Nagmaal nie.” Groot saamtrekke op dorpe tydens Nagmaal was deur die loop van die Afrikaner se geskiedenis ’n bekende gesig, soos dié foto van ’n Nagmaalsamekoms op Kerkplein in Pretoria in die 1890’s toon.