14 Januarie 1917 – Genl. Ben Viljoen sterf

Op 14 Januarie 1917 sterf genl. Ben Viljoen in die ouderdom van 48 jaar in La Mesa, New Mexico.

Viljoen is in 1868 in die Oos-Kaap gebore en verhuis in 1889 as jonggetroude na Krugersdorp waar hy na vore tree as joernalis, politikus en veldkornet. In 1899 word hy as lid tot die Tweede Volksraad verkies en lei die Johannesburg-kommando gedurende die Anglo-Boereoorlog. Hulle vertrek ná die uitbreek van die oorlog na die Natalse grens en neem deel aan onder meer die veldslae by Elandsrivier en Vaalkrans. Hy neem ook in Junie 1900 deel aan die Slag van Donkerhoek en lei ’n groep burgers in September 1900 deur die Oos-Transvaal en word in Januarie 1902 naby Lydenburg gevange geneem en na St. Helena verban.

Ná die oorlog keer hy net vir ’n kort rukkie terug na sy geboorteland voordat hy na Europa reis en uiteindelik in 1904 aan die St. Louis’ World Fair se vertonings oor die Anglo-Boereoorlog gaan deelneem. Hy was in daardie tyd onder meer ook betrokke in die mislukte pogings om ’n Boeregemeenskap in Mexico te vestig. Hy gaan woon later permanent in New Mexico waar hy in 1917 sterf. Sy nasate woon steeds in die VSA.

(Bron: J.W. Meijer, Generaal Ben Viljoen, 1868-1917, doktorale verhandeling, 1993).

Lees meer oor Viljoen se betrokkenheid by die Slag van Donkerhoek in Andries Breytenbach se boek oor dié veldslag. Dit is beskikbaar in Kraal Uitgewers se e-winkel.