14 Junie

  • 1986: ʼn Bom ontplof by Magoo’s Bar in Durban. Drie slagoffers sterf en 69 is in die voorval beseer.Robert McBride van die ANC kry later amnestie vir dié aanval.
  • 1912: Die Unie-verdedigingsmag word in Pretoria kom tot stand.
  • 1977: Die Afrikaanse Taalmonument in die Paarl word aan die staat oorhandig.
  • 1991: Die Suid-Afrikaanse Lugdiens verkry vir die eerste keer in 28 jaar weer toestemming om oor die grootste gedeelte van die Afrika-kontinent te vlieg.
  • 1989: Die Anglikaanse Kerk besluit dat die Suid-Afrikaanse volkslied, “Die Stem”, afgodsdiens is en as ʼn verleentheid beskou moet word. Hulle besluit om dit met “Nkosi sikelel’ iAfrika” te vervang.
  • Wêreldgeskiedenis: 1940: Duitse magte val Parys tydens die Tweede Wêreldoorlog binne.