14 Mei 1796 – Eerste immunisering teen pokke in Brittanje gedoen

Op 14 Mei 1796 word die eerste immunisering teen pokke in Brittanje gedoen. In dié stadium gaan die bevolking aan die Kaap erg gebuk onder dié dodelike siekte.

Hoewel die eerste pokke-uitbraak die Kaap reeds in 1713 getref het, was dit een van vele uitbrake wat in die komende dekades sou volg. Voor die ontwikkeling van ’n pokke-inenting sou die Kaap ook in 1755 en 1767 uitbrake beleef. Veral die twee latere uitbrake was nie net beperk tot die Kaap nie, maar het selfs tot anderkant die Oranjerivier en in die Transkei versprei. Die ontwikkeling van ’n doeltreffende pokketeenmiddel aan die einde van die 1790’s het hoop gebring. Teen 1805 is nagenoeg 5 000 inentings aan die Kaap gedoen. Inentings het in die vroeë 1800’s die doeltreffende antwoord op die siekte gebied, maar mettertyd het die tragedie van die siekte waarskynlik uit Kapenaars se gemeenskaplike bewussyn verdwyn en het inentingsvlakke gedaal. In 1840, 1858 en 1882-1883 het verdere pokke-uitbrake gevolg. Hierdie keer het pokke sy kloue selfs dieper in die binneland ingeslaan. 

(Die illustrasie beeld die werklikheid by die tydelike pokkehospitaal aan die Kaap uit.)