14 Oktober 1888 – Digter A.D. Keet gebore

Die Afrikaanse digter A.D. Keet (broer van die Bybelvertaler B.B. Keet) is op 14 Oktober 1888, op Alice in die Oos-Kaap gebore.

Sy bekendste gedig, Muskiete-jag, het hy in sy losieshuiskamer in Nederland geskryf toe ’n groot muskiet hom lastig geval het. Nadat hy die muskiet doodgemaak het, het hy na bewering die reëls van dié gedig op ’n stukkie papier neergeskryf.

Die taalhistorikus Jaap Steyn skryf in sy boek Ons gaan ’n taal maak dat Keet se bundels Gedigte (1920) en Verspotte gedigte vir verspotte kinders (1931) Afrikaanse lesers lank bekoor het en gedigte soos Maar een Suid-Afrika en Ek hou van jou het saam met die immergewilde Muskiete-jag volksbesit geword. Hy het eens gesê: “As ek net een reël in Afrikaans geskryf het, wat sal voortleef, is ek tevrede.” Keet kan voorwaar tevrede wees.

Ons gaan ’n taal maak is hier beskikbaar in Kraal se e-winkel.

(Illustrasie: Die eerste strofe van Keet se gewilde Muskiete-jag.)