14 Oktober

  • 1818: Marthinus Oosthuizen, bekend vir sy heldedaad tydens die aanval by Moordspruit op 17 Februarie 1838, is op dié dag in die Uitenhage-distrik gebore. (Lees meer oor Oosthuizen se heldedaad in dr. Danie Langner se boek Trekkerkinders – uitgegee deur Kraal Uitgewers).
  • 1880: Die Afrikaanse digter, A.D. Keet (broer van die Bybelvertaler B.B. Keet) is op Alice in die Oos-Kaap gebore. Sy bekendste gedig, “Muskietejag”, het hy in Nederland geskryf toe ʼn groot muskiet hom lastig geval het. Nadat hy die muskiet doodgemaak het, het hy na bewering die reëls van dié gedig op ʼn stukkie papier neergeskryf.
  • 1899: Die beleg van Mafeking begin tydens die Anglo-Boereoorlog en sou uiteindelik 217 dae duur.
  • 1931: Pretoria word tot ʼn stad verklaar.
  • 1951: Die skrywer, Herman Charles Bosman, wat bekendheid verwerf het met sy Oom Schalk Lourens-stories van Groot Marico, sterf in die ouderdom van 46 jaar. Hy word deur baie as Suid-Afrika se gewildste kortverhaalskrywer beskou. Hoewel hy in Engels geskryf het, het sy werk ook aanklank by Afrikaanse gehore gevind veral weens die komiese manier waarop hy Afrikaanse karakters van die Groot Marico-distrik uitgebeeld het.
  • 1895: Die spoorlyn tussen Pretoria en Durban word in gebruik geneem.
  • 1639: Simon van der Stel, die latere goewerneur aan die Kaap, is op dié dag in Mauritius gebore.