15 April

  • 1834 – Thomas Francois Burgers, die vierde staatspresident van die ZAR (1871-1877), word op Graaff-Reinet gebore. Na die anneksasie van die ZAR deur Brittanje in 1877 het Burgers teruggegaan na die Kaapkolonie waar hy later in 1881 oorlede is.
  • 1854 – Nederlands word as die amptelike taal van die Vrystaat erken.
  • 1863 – M.W. Pretorius bedank as president van die Vrystaat.
  • 1996 – Die eerste sitting van die Waarheids- en versoeningskommissie onder die voorsitterskap van Desmond Tutu word in Oos-Londen gehou.