15 Januarie 1876 – Die Afrikaanse Patriot

Op 15 Januarie 1876 verskyn die eerste uitgawe van Die Afrikaanse Patriot. Dié blad was die mondstuk van die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) wat die vorige jaar op die Paarl gestig is. Die GRA het ’n aansienlike aandeel in die vestiging van Afrikaans as eie taal gehad. In die eerste uitgawe van Die Afrikaanse Patriot is die lesers soos volg aangemoedig: “Kom uit nou, Afrikaanders! en laat ons sien of Afrikaanders nie net so veul gees het as eenig ander nasie op die wereld nie! Waarom moet ons hart langer die graf wees van ons gedagte? Kom uit! Skrywe julle taal!”

Lees meer oor die GRA in Jaap Steyn se boek “Verset & opbou”. Dié boek is hier beskikbaar by Kraal se aanlyn winkel.