15 Julie

  • 1867: Die Voortrekkerdorpie Schoemansdal, naby die huidige Louis Trichardt, word weens spanning met die plaaslike bevolking in die omgewing ontruim waarna dit afgebrand en geplunder word.
  • 1916: Die Slag van Delvillebos vind gedurende die Eerste Wêreldoorlog plaas. Die slag duur vyf dae lank en lei tot die dood van 121 offisiere en 2 032 manskappe van die Suid-Afrikaanse Brigade.
  • 1727: Hendrik Swellengredel, die latere goewerneur aan die Kaap, trou met Helena W. ten Damme. Die dorpie Swellendam word later na die paartjie vernoem.
  • 1842: Die Natalse Voortrekkers wat ʼn republiek hier uitgeroep het, onderwerp hulle aan die Britse gesag.
  • 1932: Afrikaanse skrywer C.J. Langenhoven (58) sterf by sy huis Arbeidsgenot, op Oudtshoorn.
  • Wêreldnuus: 1965: Die Mariner stuur die eerste nabyfoto’s van die planeet Mars terug aarde toe.