15 Junie

  • 1882: Skoolregulasies in die Kaap word aangepas en dit word voortaan aan skole self oorgelaat om oor hul voertaal te besluit. Dit beteken dat Hollands naas Engels in skole gebruik kon word.
  • 1962: Die bekende Afrikaanse toneelfiguur, André Huguenet, sterf in die ouderdom van 55 in Bloemfontein.
  • 1915: Die Boeregeneraal Christiaan de Wet word na afloop van die 1914-Rebellie in Bloemfontein skuldig bevind aan hoogverraad.
  • 1993: Die AWB onder leiding van sy leier Eugène Terre’Blanche, bestorm die Wêreldhandelsentrum in Kempton Park tydens ʼn sitting van die Kodesa-onderhandelinge.
  • Wêreldgeskiedenis: 1919: ʼn Aardbewing tref Persië en nagenoeg 20 000 mense sterf.