15 Mei 1902 – ZAR en OVS vergader met Britte op Vereeniging

Op 15 Mei 1902 kom sestig afgevaardigdes van die ZAR en OVS (dertig van elke republiek) op Vereeniging byeen om die Britte se voorstelle vir vrede te bespreek. Dié vergadering vind plaas onder voorsitterskap van genl. C.F. Beyers. In dié stadium het die Anglo-Boereoorlog reeds meer as twee jaar lank geduur nadat dit in Oktober 1899 uitgebreek het. By die vredeskonferensie het die afgevaardigdes vir drie dae lank terugvoer gegee oor die situasie in elke streek waar burgermagte nog opereer. Hoewel talle afgevaardigdes nog hoopvol was dat die stryd voortgesit kon word en dat die republieke nog hul onafhanklikheid kon behou, is daar vir die res van die maand indringend oor die Britte se voorstelle vir vrede onderhandel. Die onderhandelinge lei uiteindelik tot die ondertekening van die Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902.

(Foto: Afgevaardigdes arriveer op Vereeniging se stasie. Generaal Louis Botha is in die middel van hierdie foto te sien. Bron: Bittereinde vrede, Kraal Uitgewers)