16 April 1883 – Paul Kruger verkies as ZAR president

Op 16 April 1883 word Paul Kruger vir die eerste keer as president van die ZAR verkies.

Hy het hiermee ook die eerste president van die herstelde ZAR geword nadat dit in 1877 deur die Britte geannekseer is en die Transvalers ’n onafhanklikheidsoorlog van stapel gestuur het in 1880. Hul oorwinning in die oorlog, wat later as die Eerste Vryheidsoorlog bekend sou staan, het ná die ondertekening van die Konvensie van Pretoria tot die herstel van die ZAR gelei. (Hoewel onafhanklikheid nie ten volle herstel is nie. Die ZAR was toe steeds onder Britse susereiniteit.)

Bestuur van die ZAR is ná die ondertekening van die konvensie aan die sogenaamde Transvaalse driemanskap – Paul Kruger, Piet Joubert en M.W. Pretorius – oorhandig. In die eerste verkiesing na die oorlog het Kruger teen Joubert gewen met 3 471 stemme teenoor 1 171 en is op 9 Mei 1883 ingesweer as president. Hy is uiteindelik ’n verdere drie keer tot president van die ZAR verkies, in 1888, 1893 en 1898.

(Illustrasie: ’n Karikatuur van Paul Kruger wat in Maart 1900 in die tydskrif Vanity Fair verskyn het.)