16 Augustus

  • 1800The Cape Town Gazette and African Advertiser verskyn die eerste keer op straat. Dit was ook die eerste koerant wat in Afrika gepubliseer is.
  • 1901 ― Genl. Koos de la Rey teken protes aan teen die onmenslike omstandighede van Boeregesinne in konsentrasiekampe. Emily Hobhouse van Engeland het met hul lot gesimpatiseer en ʼn veldtog vir die sluiting van die konsentrasiekampe van stapel gestuur.
  • 1924 ― Die heel eerste radiolisensie in Suid-Afrika word aan dr. J. van Rensburg van Carnarvon uitgereik. Die eerste radiostasies in Kaapstad en Durban begin later dié jaar uitsaai.