16 Junie 1900 – lord Roberts se verskroeideaardebeleid geïmplementeer

Op 16 Junie 1900 word die verskroeideaardebeleid met lord Roberts se proklamasie geïmplementeer.

Hierin voer Roberts onder meer aan dat Boere woonagtig in die omgewings waar enige skade wat aan treinbrûe, spoorlyne en telegraaflyne aangebring word, verantwoordelik gehou sal word. Hy skryf in die proklamasie: “The houses in the vicinity of the place where the damage is done will be burnt, and the principle civil residents will be made prisoners of war.” Dit het tot die grootskaalse wegvoering van vroue en kinders na die konsentrasiekampe en die dood van minstens 28 000 Boerevroue en -kinders gelei.

(Foto: ’n Plaashuis wat aan die brand gesteek is gedurende die Anglo-Boereoorlog.)