16 September

  • 1902: Maude Francis Eyston Sumner, beroemde kunstenaar wat in Suid-Afrika, Engeland en Frankryk uitgestal het, word op dié dag in Johannesburg gebore. Sy verwerf veral bekendheid vir haar landskap- en stilleweskilderye, wat gesogte versamelaarsitems word. Sy sterf in 1985.
  • 1902: Die krygswet wat gedurende die Anglo-Boereoorlog gegeld het, word in die Kaapkolonie herroep. ’n Krygswet stel ’n militêre regering in gedurende oorlogstyd en hef die gewone landswette tydelik op.
  • 1939: Breyten Breytenbach, wêreldbekende skrywer, digter, en anti-apartheidsaktivis, word op dié dag in Bonnievale in die Wes-Kaap gebore. Hy word onder meer in 1969 met die CNA-prys vir sy bundel Kouevuur en in 1970 vir Lotus vereer. In 2008 word hy vereer met die Hertzog-prys vir poësie vir Die windvanger.
  • 1963: Die Verenigde Nasies se spesiale komitee vir apartheid maak ʼn verslag oor die apartheidsontwikkelinge in Suid-Afrika bekend. Die verslag word eenparig aanvaar en word twee dae later, op 18 September, gepubliseer. Die doel van die komitee is om internasionale sanksies teen Suid-Afrika te organiseer, hulp aan slagoffers van apartheid te verleen, publisiteit oor apartheid te verseker en ondersteuning vir aksie teen die regering te werf.
  • 1974: Die koerant Beeld, vandag die grootste Afrikaanse dagblad, verskyn vir die eerste keer.
  • 1989: Rina Venter maak geskiedenis deur die eerste vroulike Suid-Afrikaanse parlementslid te word. Sy word as minister van nasionale gesondheid en bevolkingsontwikkeling aangestel en dien tot en met 1994 in dié portefeulje. Gedurende haar termyn stel sy onder meer strenger regulasies oor die gebruik van tabak in en stel sy ʼn gedetailleerde plan vir die MIV/vigs-pandemie op.