17 Augustus 1779 – Oranjerivier word vernoem

Op 17 Augustus 1779, twee jaar ná sy oorspronklike ontdekking van die Grootrivier in die omgewing van Bethulie, kondig die Nederlandse reisiger, dierkundige en plantkundige kapt. Robert Jacob Gordon seremonieel aan dat dié rivier ter ere van prins Willem V van Oranje vernoem sal word en voortaan as die Oranjerivier sal bekendstaan.

Gordon was van Skotse afkoms, maar was baie lojaal aan Nederland en het onder meer diens gedoen in die Oos-Indiese Kompanjie. Hy het ’n merkwaardige nalatenskap gelaat as reisiger in suidelike Afrika. Benewens die benoeming van die Oranjerivier, was hy onder meer ook verantwoordelik vir die ontdekking van Dias se kruis by Kwaaihoek in 1786 en die invoer van die eerste Merino-skape na Suid-Afrika wat tot ’n groot mate bygedra het tot die vestiging van die wolbedryf in Suid-Afrika. Gordon het nagenoeg twintig jaar van sy lewe aan die Kaap spandeer. Hy is as een van die uitmuntendste wetenskaplikes in suidelike Afrika van die agtiende eeu bestempel.

Die Oranjerivier is die grootste en langste rivier in Suid-Afrika en strek oor ’n afstand van nagenoeg 2 100 km. Dit ontspring in die Drakensberg en vloei weswaarts en mond uit in die Atlantiese Oseaan. Die rivier vorm onder meer ’n deel van die grens tussen Suid-Afrika en Namibië. Die rivier het oorspronklik onder die plaaslike inwoners as die Gariep bekendgestaan, ’n naam wat in steeds dikwels gebruik word. “Gariep” is die Khoi-woord vir “rivier”.