17 Desember 1890 – Spoorlyn tussen Kaapstad en Bloemfontein oopgestel

Vandag 130 jaar gelede, op 17 Desember 1890, word die spoorlyn tussen Kaapstad en Bloemfontein vir die eerste keer oopgestel.

Hieroor skryf prof. M.J. Swart in die Afrikaanse Kultuuralmanak:

“’n Roete oor die Vrystaatse gebied het natuurlik vir mede-Afrikaners voordeel ingehou, maar was nog altyd ’n Brits-Kaapse spoorlyn. In 1887 het [Paul] Kruger en pres. Brand tevergeefs gepoog om mekaar oor spoorroetes te vind. In 1888 het die Vrystaat toegestem dat die Kaapse spoorlyn tot by Bloemfontein verleng word; onder meer uit vrees dat die Vrystaat uiteindelik deur alle spoorroetes uitgeskakel wou word. In Maart 1889 het pres. Kruger en pres. Reitz egter saamgestem dat geen spoorlyn noord van Bloemfontein toegelaat sou word sonder Transvaal se toestemming nie, want Transvaal was begerig om eers sy Delagoabaai-spoorroete te voltooi voordat hy by ander spoorwegskemas betrokke raak…

Feestelikhede te Bloemfontein, toe die Kaapse spoorweg tot daar voltooi is, het dus met heelwat politiek-ekonomiese manipulasie vooraf en agter die skerms gepaard gegaan.”

(Foto: Bloemfontein-stasie teen  1890 (circa) en 1953; en ’n meer hedendaagse foto van dié stasie, bron: https://atom.drisa.co.za en Wikimedia Commons.)