17 Januarie 1852 – Sandrivier-konvensie

Ná afloop van samesprekings tussen die Boere (onder leiding van Andries Pretorius en enkele afgevaardigdes) en Britse kommissarisse W.S. Hogge en C.M. Owen is die Sandrivier-konvensie op 17 Januarie 1852 onderteken. Hiermee is onafhanklikheid aan die Boere noord van die Vaalrivier toegestaan. Die konvensie het die weg gebaan vir die amptelike onafhanklikheid van die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) as staat. Die Voortrekkers se ideaal van ’n eie, onafhanklike republiek is hiermee grotendeels bereik.