17 Maart 1820 – Eerste Britse setlaars land by Tafelbaai

Vandag 200 jaar gelede, op 17 Maart 1820, het die eerste groep Britse setlaars aan boord die “Nautilus” en “Chapman” in Tafelbaai aangekom. Nagenoeg 470 mense was aan boord dié twee skepe wat op 5 Desember en 9 Desember 1819 uit Engeland vertrek het.

Volgens die historici Hermann Giliomee en Bernard Mbenga het die Britse regering in Engeland ’n toelaag van £50 000 goedgekeur aan individue wat bereid was om na die Kaap te emigreer. Sowat 80 000 mense het hiervoor aansoek gedoen en tussen April en Junie 1820 het nagenoeg 4 000 Britse setlaars hulself aan die destydse oosgrens van die Kaapkolonie gevestig.

Giliomee en Mbenga skryf: “Verreweg die meeste van die setlaars was nóg mense met besittings nóg armlastiges; hulle was gerespekteerde individue met taamlike finansiële middele, maar sonder die nodige kapitaal om op hul eie ondernemings te begin. Hulle was nie plattelanders nie. Die helfte was stedelike vaklui, en was beslis nie van plan om op die landelike kleinhoewes waar hulle aanvanklik gevestig is, te bly nie. Omdat baie van hulle geen bestaan as boere aan die Kaapse oosgrens kon maak nie, het hulle sommer gou tot die handel en vervaardiging toegetree.
(Uit: “Nuwe geskiedenis van Suid-Afrika”, p. 86).

Is jy moontlik ’n nasaat van die 1820 Setlaars? Besoek gerus hierdie databasis vir meer inligting oor families wat deel van hierdie groep immigrante gevorm het.

(Fotobron: https://www.1820settlers.com/zenphoto/albums/paintings/Baines%20-%20Settlers%20Arriving.jpg)