18 Augustus 1859 – Hoeksteen van die oudste openbare hospitaal in Suid-Afrika gelê

Op 18 Augustus 1859, vandag 161 jaar gelede, word die hoeksteen van die oudste openbare hospitaal in Suid-Afrika, die New Somerset-hospitaal in Groenpunt, Kaapstad, deur die Kaapse goewerneur, sir George Grey, gelê.

Die oorspronklike Somerset-hospitaal is in 1818 gebou, in ’n tyd toe die enigste hospitale aan die Kaap slegs na militêre, vloot- en regeringspersoneel omgesien het. Die dryfveer agter die ontwikkeling van die Somerset-hospitaal was dr. Samuel Bailey. Bailey het lord Charles Somerset, die toenmalige goewerneur aan die Kaap, in 1816 genader om steun vir die oprigting van ’n hospitaal vir die Kaapse burgers te kry. Hoewel Somerset nie finansiële steun gegee het nie, het hy wel die grond vir die hospitaal gegee. Die oprigting van die eerste hospitaal het uit Bailey se eie sak gekom. Sy opvolger as hospitaalbestuurder was dr. Henry Bickersteth was in 1845 begin het om fondse in te samel vir die oprigting van ’n nuwe hospitaalgebou. Teen 1859 kon die hoeksteen uiteindelik gelê word. Die eerste pasiënte in die nuwe hospitaal is in Augustus 1862 aangeteken.

Die New Somerset-hospitaal het in 1918 die eerste opleidingshospitaal in Suid-Afrika geword, hoewel die behoefte aan ’n praktiese opleidingsinstelling vir mediese studente reeds in die 1840’s uitgespreek is. Vanaf 1918 tot 1937, toe Groote Schuur-hospitaal geopen het, was New Somerset die hoof- akademiese hospitaal van die Universiteit van Kaapstad.