18 Junie 1970 – N.P. Van Wyk Louw sterf

Op 18 Junie 1970 sterf die Afrikaanse digter en dramaturg N.P. Van Wyk Louw in die ouderdom van 64 jaar in Johannesburg.

In D.J. Opperman se “Senior verseboek” word Van Wyk Louw soos volg beskryf: “As digter is Van Wyk Louw veral die soeker – nie die soeker om die vreugde van die soektog nie, maar die soeker na die wesenlike van alles … Sy gedigte is ’n hartstogtelike belydenis; na buite vol eenvoud soos alle belydenisse, maar na binne vol diepte en spanning waar hy ons deur die helderheid en noodsaak van sy woord, beeld en ritme aangryp.”