18 Mei 1964 – Taalstryder en rebel Harm Oost sterf

Op 18 Mei 1964 – vandag 56 jaar gelede – sterf die Afrikaanse taalstryder en rebel Harm Oost (87).

Oost word beskou as een van die kleurrykste persoonlikhede in die Afrikaner se geskiedenis. Hy is in 1877 in Nederland gebore en het in die 1890’s na Suid-Afrika geëmigreer en hom in die Transvaal gevestig. Gedurende die Anglo-Boereoorlog is hy byna tereggestel vir die opblaas van die Modderrivierbrug. Hy word as een van die sleutelrolspelers van die begin van die Tweede Afrikaanse Taalbeweging beskou en het hom saam met die joernalis en historikus Gustav Preller beywer vir die opheffing van Afrikaans. Hy was die skrywer van die eerste Afrikaanse drama wat in Transvaal geskryf is – “Ou Daniel” – ’n stuk wat gereeld opgevoer is. Hy was gedurende sy loopbaan onder meer ’n joernalis by “De Volkstem”, waarna hy sy eie koerant, “Die Week”, begin het. Dit is later deur “Die Volk” vervang. Oost was ook later die redakteur van “Ons Vaderland”. Gedurende die Rebellie van 1914 was Oost die sekretaris en hoof van genl. C.R. de Wet se lyfwag. Hy is vir sy aandeel aan die Rebellie gevange geneem en het 18 maande lank tronkstraf uitgedien.

Lees die omvattende geskiedenis van die Rebellie van 1914 in Kraal Uitgewers se publikasie Die Afrikanerrebellie, 1914-1915.

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Ná die Rebellie verskyn Oost se boek “Wie is die skuldiges” (1958). Dit is volgens Oost geskryf om “aan die nageslag die waarheid te laat weet volgens die opdrag van genl. De Wet aan my [Oost], kort voor sy dood gegee”.)