19 Augustus

  • 1930 ― Die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (ATKV) word in Kaapstad gestig.
  • 1996 ― Politieke partye lê dokumente aan die Waarheids- en Versoeningskommissie (WVK) voor waarin hulle hul rolle tydens die apartheidsera uiteensit. Dit bevat ook hul opinies oor die verlede en die toekoms van Suid-Afrika.
  • 2000 ― Harry Oppenheimer, mynmagnaat en een van Suid-Afrika se mees suksesvolle sakelui, sterf in die ouderdom van 91 jaar in Johannesburg.