19 Desember 1792 – Voortrekkerleier Andries Potgieter gebore

Die Voortrekkerleier Andries Hendrik Potgieter is vandag 228 jaar gelede, op 19 Desember 1792, in die Graaff-Reinet-distrik gebore.

Hy het die Kaapkolonie met ’n trekgeselskap, wat oorspronklik hoofsaaklik uit familielede bestaan het, teen die einde van 1835 verlaat. Hulle het die Sandrivier teen die middel van 1836 bereik en daarvandaan tot by die Soutpansberg getrek en besoek by Louis Tregardt afgelê. Hy was onder meer betrokke by die Slag van Vegkop wat op 16 Oktober 1836 plaasgevind het toe die Trekkers deur nagenoeg 6 000 Matabeles aangeval is. Potgieter se bekwame leierskap en krygsvernuf het hier duidelik geword.