19 Junie 1901 – Steyn stel Hertzog aan as generaal en hoofkommandant

Op 19 Junie 1901 stel die Vrystaatse president, M.T. Steyn, regter J.B.M. Hertzog aan as generaal en hoofkommandant van die suidwestelike distrikte van die Vrystaat.

Hertzog en Jan Smuts, albei regsgeleerdes, het van alle Boereoffisiere in die Anglo-Boereoorlog oor die beste akademiese kwalifikasies beskik. Hoewel Hertzog geen militêre opleiding gehad het nie, voer die historikus Fransjohan Pretorius aan dat hy [Hertzog] waarskynlik die beste voorbeeld is van ’n Boereoffisier wie se geleerdheid hom op die slagveld te pas gekom het. In sy artikel Reading practices and literacy of Boer combatants in the South African War of 1899-1902 verduidelik Pretorius dat Hertzog se kennis van die geskiedenis van oorlogvoering ’n groot invloed op sy benadering tot die Anglo-Boereoorlog gehad het. Hy het byvoorbeeld die Pruisiese koning Frederik die Grote se idees oor guerrillaoorlogvoering toegepas ná sy aanstelling as generaal.

(Foto: Genl. J.B.M. Hertzog (in die middel agter) en sy staf gedurende die Anglo-Boereoorlog. V.l.n.r. is kmdt. J.P. Neser, J.B.M. Hertzog en sy broer, Willie. Voor sit N.C. Havenga.)