19 Junie

  • 1811: William John Burchell vertrek vanuit Kaapstad op ʼn vier jaar lange ontdekkingsreis deur die Suid-Afrikaanse binneland.
  • 1838: Gerrit Maritz trek laer by Loskop naby die Klein-Tugelarivier in die omgewing van die teenswoordige Estcourt. Dié laer sou later as Sooilaer bekend staan omdat Maritz sooie laat spit het wat uiteindelik later die laer met ʼn veilige, stewige sooimuur omring het.
  • 1990: Die Wet op Aparte Geriewe word geskrap.