19 Mei 1849 – Anti-Bandietebeweging in die Kaapkolonie gestig

Op 19 Mei 1849 word die Anti-Bandietebeweging in die Kaapkolonie gestig.

Dié beweging word as Suid-Afrika se eerste massaprotes bestempel. Nagenoeg 5 000 mense het op dié dag op die Parade in die Kaap bymekaargekom vir die stigting en ’n betoging teen ’n besluit om die Kaap as ’n strafkolonie te laat dien. Nadat duisende misdadigers dekades lank reeds uit Groot Brittanje weggevoer is en as’t ware in Australië gestort is, is besluit om ’n nuwe heenkome vir die “ongewenstes” te vind. In 1848 is ’n proklamasie afgekondig waarin bepaal is dat Britse bandiete voortaan na die Kaapkolonie gebring sou word. (Die Kaap se Nederlandse heerskappy was teen dié tyd lank reeds iets van die verlede, nadat die tweede Britse okkupasie in 1806 plaasgevind en die Kaap tot Britse gebied verklaar is.) Verskeie protesaksies is gereël om druk op die Britse regering te plaas en te voorkom dat die Kaap die nuwe stortingsterrein vir Brittanje se misdadigers word. Klik hier om ’n volledige artikel oor dié beweging te lees.

(Kunswerk: werk deur Thomas William Bowler wat ’n byeenkoms van die Anti-Bandietebeweging uitbeeld.)