19 Oktober

 

  • 1653: Die eerste moord op ʼn wit inwoner aan die Kaap vind plaas toe die tolk Herry (van die Strandlopers van Autshumao) die beeswagter David Jansz vermoor en byna al die vee gesteel.
  • 1837: Piet Retief en sy geselskap bereik Port Natal (die latere Durban).
  • 1900: President Paul Kruger van die ZAR vertrek gedurende die Anglo-Boereoorlog op die skip, Die Gelderland, uit Lourenço Marques na Europa.
  • 1901: Die eerste uitgawe van die Staats Courant van den Oranjevrijstaat word met ʼn drukpers, wat in ʼn grot naby Fouriesburg versteek is, gedruk.
  • 1904: Die Suid-Afrikaanse Vrouefederasie word in Pretoria gestig.
  • 1922: Elsabé Antoinette Murray Steytler, beter bekend as Elsa Joubert (die skrywer van Die swerfjare van Poppie Nongena) is op dié dag in die Paarl gebore.
  • 1981: Die eerste vroulike hartoorplantingspasiënt, Dorothy Fischer, sterf op dié dag, sowat 12 jaar ná haar hartoorplanting.