2 April

  • 1900 – Die volksraad van die Boererepubliek van die Vrystaat kom op dié dag vir die laaste keer formeel byeen.
  • 1918 – Die Victoria-kollege, wat in 1866 as die Stellenbossche Gymnasium tot stand gekom het en waarvan die naam in 1887 na die Victoria-kollege van Stellenboch verander is, word vervang deur die Universiteit van Stellenbosch. In die jaar voor die oorskakeling was daar 503 studente verbonde aan die kollege, met 40 doserende personeellede.
  • 1918 – Daniël Francois du Toit, een van die stigterslede van die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) sterf.