2 Desember 1836 – Eerste Voortrekkerbestuur verkies

Teen die einde van 1836 het ’n groot aantal Voortrekkers van Hendrik Potgieter en Gerrit Maritz se trekke reeds by Thaba Nchu (oftewel Blouberg soos dit onder die Trekkers bekend gestaan het) saamgetrek. Die behoefte aan ’n bestuursliggaam het ontstaan en op 2 Desember 1836, vandag 184 jaar gelede, is die eerste Voortrekkerbestuur, bekend as die Burgerraad, verkies.

Volgens die historikus Jan Visagie was dié raad die “hoogste wetgewende, uitvoerende en regterlike gesag in die Trekkergemeenskap”. Maritz is as regter-president aangestel en was voorsitter tydens sittings van die Burgerraad én regter as ’n geregshof ’n sitting gehad het. Potgieter is as laerkommandant aangestel.

“Dit is opmerklik dat die Trekkers magsmisbruik wou vermy deur te sorg dat een persoon nie oor te veel gesag beskik nie. Daarom is geen leier as regeringshoof gekies nie,” skryf Visagie in Geskiedenis van Suid-Afrika: Van voortye tot vandag (onder redaksie van Fransjohan Pretorius).

Reis op die roetes van die Voortrekkers met Die Groot Trek-bordspeletjie, NOU hier beskikbaar by Kraal Uitgewers teen slegs R250.