2 Maart 1866 – Stellenbosch Gym open

Die jaar 1918 word deur sommige as die werklike begin van die hedendaagse Stellenbosch Universiteit geag. Ander reken egter dat dié universiteit se ontstaan na 1866 teruggetrek kan word. Aanhangers van dié mening kan dus vandag dié universiteit se 154ste verjaardag vier. Op 2 Maart 1866 het die Stellenbosse Gymnasium (die voorloper van die hedendaagse universiteit) tot stand gekom. Proff. J. Murray en N.J. Hofmeyr sowel as ds. J.H. Neethling se deursettingsvermoë het tot die vestiging van die gymnasium gelei en dié drie word steeds as die stigters van die universiteit geag.

In 1881 is die gymnasium hervorm tot die Stellenbosch College en in 1887 is dit hernoem tot die Victoria-Kollege van Stellenbosch. Op 2 April 1918 is dié kollege omskep in die Universiteit van Stellenbosch. Vandag studeer nagenoeg 29 000 studente aan dié universiteit in die Eikestad.

(Foto: Die ou hoofgebou van die Victoria-Kollege, Wikimedia Commons)