2 Oktober 1899 – Kruger kondig aan oorlog is onvermydelik met Brittanje

Op 2 Oktober 1899 kondig pres. Paul Kruger van die ZAR aan dat ’n oorlog tussen die Boererepublieke en Brittanje onvermydelik is.

Die ZAR het reeds sy magte enkele dae tevore, op 28 September 1899, gemobiliseer. Ook op 2 Oktober word burgers van die Republiek van die Oranje-Vrystaat gemobiliseer en burgers van albei republieke beweeg na die grense.

In Thomas Pakenham se omvattende studie van die Anglo-Boereoorlog, Die Boereoorlog, skryf hy: “Teen die eerste week in Oktober is Pretoria reeds half verlate. Die meeste van die burgers is na die Natalse front. Selfs die stasie, ’n week tevore nog stampvol jubelende skares (en klein groepies Britse vlugtelinge), is nou feitlik leeg. Op die stoep van die sy witgekalkte huis in Kerkstraat wag die ou President in stilte, soos hy op die aand van die Jameson-inval gewag het.”

Nagenoeg 22 300 Vrystaatse burgers is opgeroep.

(Foto: Pres. M.T. Steyn en die kommandante van die OVS. Agter v.l.n.r.: J. Dickson (staatsprokureur), kmdt. J. Swanepoel (Smithfield), kmdt. J.P. Steenkamp (Heilbron), kmdt. I.S. Ferreira (Ladybrand), kmdt. P. Fick (Ficksburg), kmdt. J.F. Potgieter (Smithfield), kmdt. A. Lombard, kmdt. J. du Toit, kmdt. P. van der Merwe (Fauresmith). Middelste ry v.l.n.r: Maj. F.W.R. Albrecht (Vrystaatse Artillerie), kmdt. J.H. du Plessis (Boshof), kmdt. C. Nel (Kroonstad), pres. M.T. Steyn, kmdt. J.H. Olivier (Rouxville en Thaba Nchu), kmdt. M. Prinsloo (Bethlehem) en kmdt. C.J. de Villiers (Harrismith). Agter v.l.n.r.: Kmdt. J. Prinsloo, kmdt. S. van Zyl, kmdt. F.J. du Plooy, kmdt. D.S. Lubbe en kmdt. J. Naudé. Bron: The Hall Handbook of the Anglo-Boer War, Darrell Hall)