2 Oktober

  • 1857:T. Steyn, latere president van die Republiek van die Oranje-Vrystaat (tussen Maart 1896 en 31 Mei 1902), is op die plaas Rietfontein in die Winburg-distrik gebore.
  • 1894: Geboortedag van die bekroonde Suid-Afrikaanse kunstenaar, Irma Stern, Sy is op dié dag op Schweizer-Reneke in die Wes-Transvaal gebore. Tydens haar uiters suksesvolle loopbaan het sy meer as ’n honderd kunsuitstallings in Suid-Afrika en die buiteland gehou. Haar styl het met verloop van tyd verander, maar sy het onder meer in olie, waterverf en houtskool geskilder en ook beeldhouwerk beoefen. Haar werk word steeds teen rekordpryse verkoop. In 2010 het haar skildery, Bahora Girl, vir R26,4 miljoen by ’n veiling van Suid-Afrikaanse kuns in Londen verkoop. 
  • 1899: President Paul Kruger van die ZAR kondig aan dat ’n oorlog tussen dié Boererepubliek en Brittanje onvermydelik is. 
  • 1899: Burgers van die Republiek van die Oranje-Vrystaat word opgeroep. Volgens die boek, The Anglo-Boer War: A Chronology, deur Pieter G. Cloete was die aantal burgers wat volgens hul ouderdom vir aktiewe diens opgeroep kon word meer as 22 300. President M.T. Steyn het as hoofbevelvoerder opgetree en is deur ʼn hoofkommandant bygestaan. Die land is in 19 distrikte opgedeel met 19 distrikskommandante. Die 14 groter distrikte is in wyke gedeel met ʼn totaal van 42 distriksveldkornette en assistent-veldkornette. Agtien dorpsveldkornette is ook vir die groter dorpe aangewys. 
  • 1901: Jan Smuts en sy kommando trek gedurende die Anglo-Boereoorlog nog verder die Kaap-kolonie binne en trek oor die spoorlyn tussen Port Elizabeth en Graaff-Reinet nadat die groep die vorige dag in die Addo-woude buite Uitenhage uitgekamp het. 
  • 1910: Die skrywer van verskeie boeke en kortverhale en ook bekende vertaler van boeke uit onder meer Duits, Engels en Nederlands, Hymne Weiss, is op Rouxville in die Vrystaat gebore. 
  • 1925: Die Volksblad verskyn vir die eerste keer in Bloemfontein.
  • 1987: Druk op apartheid-Suid-Afrika neem toe met die Arbeidersparty wat besluit om saam met die Anti-apartheidsbeweging sanksies op Suid-Afrika af te dwing.