2 September 1900 – lord Roberts verklaar verskroeideaardebeleid

Op 2 September 1900 stuur lord Roberts ’n brief aan genl. Louis Botha. Hierin voer Roberts onder meer aan dat daar geen “properly organised Boer armies” in die Transvaal of die Vrystaat oor is nie en dat die oorlog nou slegs tot guerrilla-aanvalle verval het. Roberts meen dat dié tipe oorlogvoering nadelig vir die land gaan wees.

Dan waarsku Roberts verder: “I have issued instructions that the Boer farmhouses near the spot where an effort has been made to destroy the railroad or to wreck the trains shall be burnt, and that from all farmhouses for a distance of ten miles around such a spot all provisions, cattle, etc., shall be removed … I would therefore consider it a favour if your Honour would warn all burghers on commando whose families are living in districts occupied by our troops, to make timely preparation for receiving and sheltering their families. The expulsion of these families will commence within a few days, a start being made with those in Pretoria.”

In sy boek Kruispaaie: Afrikanerkeuses in die 19de en 20ste eeu stel die historikus dr. Leopold Scholtz onder meer ondersoek in na die belangrikste keuses van Afrikanerleierskap gedurende die Anglo-Boereoorlog gemaak het. Was blote oorlewing belangriker as eer en selfrespek? Moes die Boere die oorlog tot die bittere einde voortgesit het? En het die besluit om tot die bittereinde te veg nie die bloed van duisende vroue en kinders op die Boereleiers se hande gelaat nie?

Vind uit in Kruispaaie – dié boek is beskikbaar in Kraal Uitgewers se e-winkel.

(Foto: Die Britte se verskroeideaardebeleid in aksie, bron van aanhaling: The brunt of the war and where it fell deur Emily Hobhouse.)