20 Februarie 1656 – Seun van Jan van Riebeeck sterf

Anthony van Riebeeck, die seun van Jan en Maria (sien skildery) van Riebeeck, wat op 8 Desember 1655 aan die Kaap gebore is, sterf op 20 Februarie 1656. Volgens die “Afrikaanse Kultuuralmanak” was daar nie in daardie stadium ’n predikant aan die Kaap nie en het Anthony gesterf voordat hy gedoop is. Op dié dag word daar in Jan se dagregister melding gemaak van ’n harde wind wat uit die noordweste in die Kaap gewoed het, maar geen reën gebring het nie; ’n Engelse skeepskaptein wat siek geword het; en twee kinders wat op dié dag gesterf het. Volgens die inskrywing het Anthony tussen 02:00 en 03:00 daardie nag gesterf. Die rede vir sy dood word nie in die inskrywing vermeld nie. Die dag se inskrywing word afgesluit met die hoopvolle woorde dat albei kinders nou by die Here is. Die Van Riebeeck-egpaar se eerste seun het hulle in Nederland aan die dood afgestaan.