20 Maart 1880 – Diamante uit Poskantoor gesteel

Dit is vandag byna ondenkbaar dat uiters waardevolle items soos diamante deur die posdiens gestuur sal word, maar in die 1800’s was dit algemene praktyk. Op 20 Maart 1880 het die poskantoor in Kaapstad egter onder ’n diamantdief deurgeloop toe diamante (ter waarde van nagenoeg £50 000) wat vanaf Kimberley gestuur was, uit die poskantoor gesteel is.

’n Berig hieroor, getiteld “Great diamond robbery at the Cape”, het in April 1880 in die “South Australian Register” verskyn. Hierin word die gebeure wat tot die rampspoedige diefstal gelei het deeglik uiteengesit. Enkele dae voor die diefstal is 29 pakkies diamante vanuit Kimberley ontvang. Die klerk verantwoordelik vir die geregistreerde pos het ontvangs daarvan geneem en voorberei vir verdere versending. Daar was egter nie genoeg plek in die twee kluise vir geregistreerde stukke nie en die pakkies diamante is onder die toonbank gebêre. Die volgende dag is ’n skokkende ontdekking gemaak – die diamante is gesteel. Al wat op die misdaadtoneel agtergebly het, was ’n dokwerksershak en die oopmaker van ’n sardientjieblik.

(Foto: Kaapstad in die 1800’s; bron: https://africaports.co.za/cape-town/)