20 Oktober

  • 1838: Johan Bernard Rudolph word in die plek van sy neef, Gerrit Maritz, as weesheer van die Voortrekkers in Natal aangestel.
  • 1859: Die hoeksteen van die Nederduitsch Hervormde Kerk op Potchefstroom (die oudste kerkgebou in die voormalige Transvaal) word gelê.
  • 1894: Die spoorlyn tussen Delagoabaai en Pretoria word voltooi.
  • 1899: Die Slag van Talana vind tydens die Anglo-Boereoorlog plaas.
  • 1915: Die tweede algemene verkiesing van die Unie van Suid-Afrika vind plaas. Die Suid-Afrikaanse Party verower 94 000 stemme en die Nasionale Party (wat vir die tweede keer aan ʼn algemene verkiesing deelgeneem het) verower 78 000 stemme.
  • 1998: Data rakende die hersiene 1996-sensus word bekendgemaak en toon aan dat Suid-Afrika 40 583 574 inwoners het.